Öppna kartdata

Sedan 2010 har Örebro kommun publicerat öppna data på olika sätt. Vårt API för kartdata gör det möjligt och enkelt för alla att använda data direkt från källan.

Kartdata / Geodata

Stora delar av informationen i kommunens webbkarta är publicerad som öppna data och lyder under en Creative Commons CC-0 licens. Det innebär att information som listas som öppna data nedan kan återanvändas fritt. Information som inte anges specifikt som öppna data ägs av Örebro kommun och får inte återanvändas fritt. Informationen som inte är öppna data är främst den som fås via sök-delen i api:et nedan. De ikoner som har tagits fram till webbkartan kan också återanvändas fritt, dessa hittar du här

Informationen kommer från flera olika förvaltningar inom kommunen. Stadsbyggnad ansvarar för åtkomst till informationen.


eller visa lista på tillgänglig öppna data...

Vektorlager tillgängliga som öppna data
WMS-lager tillgängliga som öppna data

  Sökbar geografisk data

  Data som är tillgängliga genom API:et är också sökbart på ett trevligt sätt!

  Informationen kommer från flera olika förvaltningar inom kommunen och Stadsbyggnad ansvarar för åtkomst till informationen. Sökdelen av API:et är fri att använda på din webbplats eller integrera i din applikation för positionering av sökta objekt. Sökresultaten via API:et är inte licensierade under CC-0 och är inte öppna data och kan därför inte användas för andra ändamål än just positionering. Har du frågor om data eller något annat är du välkommen att kontakta oss.

  Öppet API för åtkomst av geografisk data

  Örebro Kommun tillhandahåller geografisk data i två olika typer av format. JSON och WMS (WebMapService). Vi beskriver nedan hur du kan göra för att använda denna information i din tjänst.

  Vektorlager

  https://datakarta.orebro.se/opendataapi/v1/layers
  ------- eller https -------
  https://karta.orebro.se/opendataapi/v1/layers

  Hämta alla lager som innehåller öppna data

  Tillgängliga parametrar
  JAVASCRIPT / JQUERY
  //GET JSON
  $.getJSON('', function (data) {
      //do something
  });
  //GET XML
  jQuery.ajax({
      type: "GET",
      url: '',
      dataType: "xml",
      success: function(data){//do something}
  });
  C#
  HttpClient client = new HttpClient();
  client.BaseAddress = new Uri("");

  //Add an Accept header for JSON format.
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add( new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

  HttpResponseMessage response = client.GetAsync("").Result;

  if (response.IsSuccessStatusCode){
      string result = await content.ReadAsStringAsync();
      //do something;
  }
  else{
      MessageBox.Show("Error Code" + response.StatusCode + " : Message - " + response.ReasonPhrase);
  }

  https://datakarta.orebro.se/opendataapi/v1/layers/{layerID}
  ------- eller https -------
  https://karta.orebro.se/opendataapi/v1/layers/{layerID}

  Hämtar specifikt vektor lager

  Urval av tillgängliga parametrar (projicerar om data till önskat koordinatsystem)
  Fel! Det är förmodligen fel på URL:en..
  JAVASCRIPT / JQUERY
  //GET JSON
  $.getJSON('', function (data) {
      //do something
  });
  //GET XML
  jQuery.ajax({
      type: "GET",
      url: '',
      dataType: "xml",
      success: function(data){//do something}
  });
  C#
  HttpClient client = new HttpClient();
  client.BaseAddress = new Uri("");

  //Add an Accept header for JSON format.
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add( new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

  HttpResponseMessage response = client.GetAsync("").Result;

  if (response.IsSuccessStatusCode){
      string result = await content.ReadAsStringAsync();
      //do something;
  }
  else{
      MessageBox.Show("Error Code" + response.StatusCode + " : Message - " + response.ReasonPhrase);
  }

  WMS lager

  Alla lager som är tillgängliga som öppna data kan anropas via WMS-standarden.
  Web Map Service (WMS) är ett protokoll för att publicera georefererad kartinformation i rasterformat över internet. Protokollet är en standard framtagen av Open Geospatial Consortium (OGC). Standarden beskriver hur interaktionen med en webbtjänst för kartbildsgenering ska fungera dvs hur man begär en kartbild och på vilket sätt webbtjänsten ska svara.

  SÖK

  Sökning genom API:et gör det möjligt att hämta positioner för adresser och fastigheter som kan användas för positionering direkt på din webbplats eller i din applikation. Denna data är inte licensierad under CC-0.

  https://datakarta.orebro.se/opendataapi/v1/search/{sökord}
  ------- eller https -------
  https://karta.orebro.se/opendataapi/v1/search/{sökord}

  Söker information...

  Fel! Det är förmodligen fel på URL:en..
  JAVASCRIPT / JQUERY
  //GET JSON
  $.getJSON('', function (data) {
      //do something
  });
  //GET XML
  jQuery.ajax({
      type: "GET",
      url: '',
      dataType: "xml",
      success: function(data){//do something}
  });
  C#
  HttpClient client = new HttpClient();
  client.BaseAddress = new Uri("");

  //Add an Accept header for JSON format.
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add( new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

  HttpResponseMessage response = client.GetAsync("").Result;

  if (response.IsSuccessStatusCode){
      string result = await content.ReadAsStringAsync();
      //do something;
  }
  else{
      MessageBox.Show("Error Code" + response.StatusCode + " : Message - " + response.ReasonPhrase);
  }

  Till sökfunktionen finns två parameterar som kan användas för att hämta viss typ av data, minimera antal sökträffar osv. Följande parametrar kan användas som komplement i sökningen:

  • Top – Hämtar en begränsad mängd träffar, exempelvis returnerar top=20 just de första 20 träffarna i sökresultatet.
  • srs – Returnerar objekt med koordinater i önskat koordinatsystem.
  Exempel på detta skulle kunna vara: https://datakarta.orebro.se/opendataapi/v1/search/stortorget?top=10&srs=epsg:4326.

  Om du har frågor eller funderingar på hur du använder vår öppna geografiska data är du välkommen att höra av dig.

  Övergripande kontaktperson för öppna data är:
  Geodataenheten
  geodata@orebro.se